Kroneterapi

Når skaden på en tann er så stor at restaurering med fyllingsmateriale ikke vil gi tilstrekkelig styrke eller estetikk, må tannen ha en krone. Det slipes da vekk tannsubstans for å gi plass til en ny kappe på tannen som fremstilles av en tanntekniker. Denne limes på den gjenværende tannsubstansen. En krone krever to besøk å få fremstilt.