Kirurgi

Enkelte behandlinger hos tannlegen kan kreve kirurgisk behandling. For eksempel dersom en visdomstann sitter for godt fast, eller ikke vil trenge igjennom tannkjøttet på en skikkelig måte. Da må oralkirurgen flytte litt på tannkjøttet for å komme til.

Smertefri behandling

Selve behandlingen vil være smertefri, men man kan oppleve smerter i tiden etter et kirurgisk inngrep. Dette holdes i sjakk med smertelindrende medikamenter.

Når kan det være nødvendig med tannkirurgi?

Dersom det er behov for kirurgi som en del av tannbehandlingen, har vi oralkirurger som ut fører behandlingen.

Kirurgi kan være nødvendig i tillefeller som:

  • Fjerning av visomdstenner
  • Implantatoperasjoner
  • Rotspissamputasjon
  • Kirurgi og tannregulering
  • Oppbygging av tapt kjeveben
  • Biopsi