Kirurgi

Den vanligste formen for kirurgi er fjerning av dyptliggende visdomstenner. Dersom tannkjøttet ligger over tannen må dette legges til side for å få tilgang til tannen. Kirurgisk fjerning av tenner tar noe lenger tid enn vanlig tanntrekking, og man må regne med noe mer ubehag de påfølgende dagene. Andre kirurgiske inngrep kan være vevsprøver, fjerning av overflødig tannkjøtt og forlenging av tenner.