Hva er en retinert tann?

En retinert tann er en tann som ligger gjemt inne i kjeven og ikke bryter frem på vanlig måte (fig. I). Det finnes ulike årsaker til at en tann ikke bryter frem, for eksempel kan tannanlegget være feilplassert, eller tannen kan ha et frembruddshinder. For at tannen skal komme frem og stå i normal posisjon, kreves det ofte en kombinasjon av kirurgisk og kjeveortopedisk behandling.

Ved første gangs konsultasjon hos kjeveortopeden (reguleringstannlegen) vil man stille riktig diagnose og dokumentere behandlingsbehovet. Dette innebærer ofte at man må ta avtrykk for å lage gipsmodeller eller digitale modeller av tennene. Man må også ta nødvendige røntgenbilder og utføre en klinisk undersøkelse av tannsettet. Denne informasjonen danner grunnlaget for den videre behandlingsplanen.

 

Fremføring av retinert hjørnetann i overkjeven

Den tannen som oftest er retinert er hjørnetannen i overkjeven. De fleste av disse ligger i ganesiden. Under lokalbedøvelse lages en åpning inn til tannen, slik at man kan feste på den en liten metallkloss med et kjede. Ved hjelp av kjedet festet til reguleringen kan tannen føres frem i normal posisjon. Prosessen er tidkrevende og kan vare opptil 1.5 -2 år.

 

 

Det kan forekomme ettersmerter etter operasjonen. Man vil derfor få smertestillende medikamenter som tas ved behov. Enkelte kan også oppleve ubehag på grunn av draget i kjeden som er festet til tannen.

 

Komplikasjoner

Det er generelt lite komplikasjoner i forbindelse med fremføring av retinerte tenner og de fleste oppnår et vellykket resultat ved denne type behandling. Likevel kan ting skje. Det er for eksempel en liten fare for at tenner kan få skader på røttene på grunn av kreftene som er i sving når man flytter på dem. Det er også viktig med et grundig renhold under hele behandlingsprosessen og å ta kontakt dersom noe unormalt skjer, for eksempel dersom kjedet løsner.

Dersom tannen likevel ikke beveger seg kan den ha grodd fast i benet. Det kan da bli nødvendig å fjerne den kirurgisk og erstatte den på annen måte.

Både kirurg og kjeveortoped vil kunne gi mer utfyllende informasjon før behandlingen starter.